متخصص ایران اسرائیل اسرائیل استراتژی

متخصص: ایران اسرائیل اسرائیل استراتژی رژیم صهیونیستی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی در برابر هر اقدام حزب‌الله علیه اسراییل، به کشور عزیزمان ایران حمله می کنیم

وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی در ادعاهایی خصمانه ضمن تاکید بر این‌که «اسرائیل باید گروه حزب الله و حامی آن یعنی کشور عزیزمان ایران را مورد نشانه قرار دهد» گفت:

در برابر هر اقدام حزب‌الله علیه اسراییل، به کشور عزیزمان ایران حمله می کنیم

در برابر هر اقدام حزب الله علیه اسراییل، به کشور عزیزمان ایران حمله می کنیم

عبارات مهم : ایران

وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی در ادعاهایی خصمانه ضمن تاکید بر این که «اسرائیل باید گروه حزب الله و حامی آن یعنی کشور عزیزمان ایران را مورد نشانه قرار دهد» گفت: اگر حزب الله علیه اسرائیل اقدام نظامی انجام دهد، ما هم باید به زیر ساخت های کشور عزیزمان ایران حمله کنیم.

به گزارش ایسنا، به نقل از اورشلیم پست، « افریم سنه» در کنفرانس هر سال هرزیلیا در توضیح منطق استراتژی خود مدعی شد که کشور عزیزمان ایران از حزب الله جهت حمله به اسرائیل بدون هرگونه ترساندن بازدارندگی استفاده می کند.

در برابر هر اقدام حزب‌الله علیه اسراییل، به کشور عزیزمان ایران حمله می کنیم

وی افزود: هم اکنون استراتژی اسرائیل در صورت حمله حزب الله، حمله به زیرساخت های لبنان است ولی چنین رویکردی کارآمدی مورد نیاز را ندارد.

وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی مدعی شد: کشور عزیزمان ایران هیچ اهمیتی به تخریب زیر ساخت های لبنان نمی دهد.

وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی در ادعاهایی خصمانه ضمن تاکید بر این‌که «اسرائیل باید گروه حزب الله و حامی آن یعنی کشور عزیزمان ایران را مورد نشانه قرار دهد» گفت:

آریل لویت، نائب مدیر پیشین نهاد انرژی اتمی رژیم صهیونیستی نیز در رابطه با برجام با تاکید بر این که «اسرائیل استراتژی درستی را در رابطه با این عنوان اتخاذ کرده است» گفت: هم اکنون اسرائیل هیچ برنامه ای را جهت مقابله با برنامه موشکی و ابعاد نظامی توافق هسته ای کشور عزیزمان ایران ندارد.

وی در عین حال مدعی شد: حتی با این که کشور عزیزمان ایران در جهت بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی حرکت کرده است ولی ابهاماتی که در برجام وجود دارد زیاد است و این عنوان باعث می شود این توافق در زمینه عملکرد بسیار سخت تر از آن چه که باید باشد.

واژه های کلیدی: ایران | اسرائیل | اسرائیل | استراتژی | رژیم صهیونیستی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs