متخصص ایران اسرائیل اسرائیل استراتژی

متخصص: ایران اسرائیل اسرائیل استراتژی رژیم صهیونیستی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۵۵ نفر است , آمار شاغلان

مدیر کل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری‌های مرکز آمار ایران، با تاکید بر ضرورت ارائه تحلیل‌های دقیق گفت:‌ زیاد کردن شاغلان در بهار ۱۳۹۶ نسبت به بهار ۱۳۹۵، حدود

۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۵۵ نفر است , آمار شاغلان

آمار شاغلان ؛ ۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۵۵ نفر است

عبارات مهم : بازار

مدیر کل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری های مرکز آمار ایران، با تاکید بر ضرورت ارائه تحلیل های دقیق گفت: زیاد کردن شاغلان در بهار ۱۳۹۶ نسبت به بهار ۱۳۹۵، حدود ۷۰۰ هزار نفر است.

به گزارش مهر به نقل از مرکز آمار، فریبا سادات بنی هاشمی با تحلیل قیمت بیکاری ۳ ماهه بهار ۱۳۹۶ ضمن تاکید بر اینکه بر اساس برنامه اطلاع رسانی مرکز آمار، قیمت بیکاری بهار ۹۶ همچون فصول قبل مطابق برنامه اطلاع رسانی شده است هست، گفت: بر اساس چکیده نتیجه های طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۳۹۶، قیمت بیکاری در بهار امسال ۱۲.۶ درصد است که نسبت به بهار و زمستان سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۰.۴ و ۰.۱ درصد زیاد کردن یافته است.

۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۵۵ نفر است , آمار شاغلان

این مقام مسئول افزود: آخرین آمار از تعداد شاغلان در بهار امسال ۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۵۵ نفر بوده که این رقم در زمستان گذشته ۲۲۳۴۲۴۲۹ نفر اعلام شده است است.

وی با انتقاد از تحلیل های غیر کارشناسی آمارهای بازار کار گفت: به رغم بیان بعضاً نادرست اعداد در گزارش رسانه ها از آمار نیروی کار، حسب نظر علمای اقتصاد و متخصصین بازار کار، به جهت از بین بردن اثر شرایط فصلی بر اطلاعات بازار کار، شاخص ها در یک فصل صرفاً با فصل مشابه سال های قبل از آن توانایی مقایسه دارد و در نتیجه درست، منطقی و معتبر هست. بنابراین، در کشوری مثل کشور عزیزمان ایران که بخش قابل توجهی از مشاغل آن از جمله مشاغل بخش کشاورزی در بهار به فعلیت می رسد، به طور طبیعی در بهار نسبت به زمستان تعداد شاغلان فصلی زیاد کردن می یابد.

مدیر کل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری‌های مرکز آمار ایران، با تاکید بر ضرورت ارائه تحلیل‌های دقیق گفت:‌ زیاد کردن شاغلان در بهار ۱۳۹۶ نسبت به بهار ۱۳۹۵، حدود

بنی هاشمی افزود: این روند در بهار ۱۳۹۵ نسبت به زمستان قبل از آن نیز تکرار شده است و در آن مقطع نیز زیاد کردن تعداد شاغلان مشابه به بهار امسال بوده است و همانطور که در گزارش های قبلی این مرکز آمده زیاد کردن تعداد شاغلان در بهار ۱۳۹۶ نسبت به بهار ۱۳۹۵ حدود ۷۰۰ هزار نفر است.

واژه های کلیدی: بازار | بیکاری | میلیون | زمستان | بازار کار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs