متخصص ایران اسرائیل اسرائیل استراتژی

متخصص: ایران اسرائیل اسرائیل استراتژی رژیم صهیونیستی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی عیدی خاص مدیران ممنوع شد!

«جهانگیری ابلاغ کرد: عیدی جداگانه مدیران ممنوع است» جلال پیرمرزآباد این خبر را سوژه کارتون خود در شرق کرده است.

عیدی خاص مدیران ممنوع شد!

عیدی خاص مدیران ممنوع شد!

عبارات مهم : ممنوع

«جهانگیری ابلاغ کرد: عیدی جداگانه مدیران ممنوع است» جلال پیرمرزآباد این خبر را سوژه کارتون خود در شرق کرده است.

واژه های کلیدی: ممنوع | کارتون | جهانگیری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs